प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व‍ २०७७।०७८ मा स्वास्थ्य तर्फकाे बजेट ७७/७८ 09/03/2021 - 13:34 PDF icon health budget 2077-78.pdf
आ व‍ २०७६।०७७ मा स्वास्थ्य तर्फकाे बजेट ७६/७७ 09/03/2021 - 13:33 PDF icon 2076-077 ko sashart.pdf
आ व २०७६।०७७ काे सशर्त तर्फकाे बजेट ७६/७७ 09/03/2021 - 13:19 PDF icon 2076-077 ko sashart.pdf
आ व २०७७।०७८ काे सशर्त तर्फकाे बजेट ७७/७८ 09/03/2021 - 13:18 PDF icon 2077-078 ko sashart.pdf
आ व २०७५।०७६ काे बजेट तथा कार्यक्रम ७५/७६ 08/09/2021 - 14:10 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७५।०७६.pdf
आ व २०७४।०७५ काे बजेट तथा कार्यक्रम ७४/७५ 08/09/2021 - 14:09 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७४।०७५.pdf
ठेक्का सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 07/06/2021 - 17:43 PDF icon tender.pdf
निति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९ ७७/७८ 06/25/2021 - 09:51 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७८।७९ Godaita mun..pdf
गोडैता नगरपालिका को आ.व.२०७७/०७८ को बजेट ७६/७७ 07/10/2020 - 16:07 PDF icon final budget 2077-078.pdf
सूचना ७६/७७ 10/03/2019 - 13:55 PDF icon it.pdf

Pages