FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद पुर्वतयारी तथा प्रतिकार योजना ८०/८१ 09/15/2023 - 09:14 PDF icon विपद पुर्वतयारी तथा प्रतिकार योजना
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ ७७/७८ 09/10/2023 - 15:28 PDF icon लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८
प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८ २०७८।०७९ 07/12/2022 - 18:12 PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन २०७४ ७४/७५ 06/23/2021 - 10:56 PDF icon 6.स्थानीय-सरकार-सञ्चालन.pdf
परिचय पत्र निर्देशिका ७५/७६ 12/24/2018 - 14:42 PDF icon परिचय पत्र निर्देशिका.pdf
स्थानीय राजपत्र गोडैता घ बर्ग २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 14:06 PDF icon २०. स्थानीय राजपत्र गोडैता घ बर्ग को.pdf
स्थानीय राजपत्र गोडैता उपभोक्ता समिति २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 14:03 PDF icon २०. स्थानीय राजपत्र गोडैता उपभोक्ता समिति.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५ गोडैता ७५/७६ 12/24/2018 - 13:03 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५ गोडैता.pdf