ग्यालरी

वडा दशैकाे शुभ उपल्क्षयमा सम्पुर्ण नगरबासिहरुमा मगलयमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
                                       गाेडैता नगरपालिका
                                          सम्पुर्ण परिवार
मिति: 10/23/2020 - 13:24

बड़ा दशैं को शुभकमाना

मिति: 10/23/2020 - 12:54

गोडैता नगरपालिका को चौथो नगर सभामा निति तथा कार्यक्रम पेश

मिति: 06/24/2020 - 16:06

गोडैता नगरपालिका को चौथो नगर सभामा निति तथा कार्यक्रम पेश

मिति: 06/24/2020 - 15:59